Splošne značilnosti zob

Zob leži v pozobnici. Zgrajen je iz:

  1. krona
  2. vrat
  3. korenina
  4. pulpna votlina, v kateri so žile in zobni živec

Glede na število korenin ločimo:

  • enokoreninski
  • dvokoreninski
  • trokoreninski

Oblika in velikost zob sta prilagojena funkciji:

  • prijemanje
  • trganje
  • žvečenje

Osnovna anatomska zgradba se ne razlikuje veliko od zob pri ljudeh. So pa določene razlike v številčnosti in obliki zob. Zobna krona ima bolj zašiljeno obliko, z več ostrimi robovi. Je manj žvekalne površine. Le-ta je izražena samo pri premolarjih in molarjih. Prostor med zobmi je večji. Kjer je prisoten kontakt med zobmi, je ta manjši in ne tako tesen. Korenine so daljše.

Mesojedi spadajo med diplodonte. Mlečni zobje so prisotni le kratek čas življenja, zato niso pomembni. Mlečni zobje so bolj močno beli in manjši od stalnih zob. Pes ima 28 mlečnih zob, mačka pa 26 mlečnih zob. Približno pri treh mesecih starosti se začne menjava mlečnih s stalnimi zobmi in se zaključi med 6. In 8. Mesecem starosti. Pes ima 42 stalnih zob, mačka pa 30 stalnih zob.